Datum: 2018-07-25

Verwerking persoonsgegevens


Wie verwerkt uw persoonsgegevens?
Construction Media B.V. verwerkt met dit online leerplatform (LMS) uw persoonsgegevens in opdracht van klant.
Klant is degene die het gebruikrecht van dit LMS heeft gekocht (u zelf, uw werkgever of uw opleidingsinstituut).

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens?
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden.
Daarnaast verwerken wij uw computer- en browsergegevens om technische ondersteuning te kunnen bieden.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?
De door u ingevoerde persoonsgegevens alsmede uw computer- en browsergegevens.

U heeft het recht uw toestemming in te trekken:
De toestemming van het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u intrekken, mits dit niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.


Voor klant kunnen als subverwerker optreden

Subverwerker Soort verwerking Land verwerking
IBEX Aanmelden kandidaat voor examen Nederland
PBNA Aanmelden kandidaat voor examen Nederland
VCA Infra Verwerking in Centraal diplomaregister Nederland