Datum: 2018-07-25

Verwerking persoonsgegevens


Wie verwerkt jouw persoonsgegevens?
Construction Media B.V. verwerkt met dit online leerplatform (LMS) persoonsgegevens in opdracht van klant.
Klant is degene die het gebruikrecht van dit LMS heeft gekocht (jijzelf, je werkgever of je opleidingsinstituut).

Waarvoor verwerken wij jouw persoonsgegevens?
Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor opleidingsdoeleinden.
Daarnaast verwerken wij jouw computer- en browsergegevens om technische ondersteuning te kunnen bieden.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Wij verwerken door jou ingevoerde persoonsgegevens en gegevens van jouw computer en browser.

Toestemming intrekken
Je hebt het recht om toestemming voor het gebruik van jouw persoonsgegevens in te trekken. Dat kan alleen als dat niet in strijd is met de toepasselijke wet- en regelgeving.

Wil je je toestemming intrekken? Stuur dan een bericht naar helpdesk@constructionmedia.nl. Wij stemmen je verzoek af met Opdrachtgever en na beoordeling door en akkoord van Opdrachtgever verwijderen we jouw persoonsgegevens uit het LMS. Je ontvangt hierover een bericht.


Voor klant kunnen als subverwerker optreden

Subverwerker Soort verwerking Land verwerking
IBEX Aanmelden kandidaat voor examen Nederland
PBNA Aanmelden kandidaat voor examen Nederland
VCA Infra Verwerking in Centraal diplomaregister Nederland